Numerologický rozbor osobnosti

Numerologie je prastará nauka o číslech a jejich energetickém působení. Veškerý život je podřízen rytmu, vše je v něm koloběh, pravidelné opakování a tyto faktory lze postihnout prostřednictvím jisté formy a tou je číslo.

Datum narození je jako neviditelná nit vedoucí životem od prvního nadechnutí až do posledního výdechu. Čísla vyjadřují nejen kvantitu, ale hlavně kvalitu.

Numerologický rozbor dokáže odhalit velmi přesné informace o dané osobě. Její povahové vlastnosti, vnitřní psychiku, vnější psychiku, profesionální možnosti, její přednosti a naopak i slabé stránky, které je třeba posilovat.

Numerologie dokáže zmapovat období dětství, určit věk dospělosti a vývoj naší budoucnosti. Den, měsíc, rok narození, ale i písmena našeho jména vytvářejí dohromady symfonii různě laděných energií našeho osudu. Ukáže nám, jak využívat v číslech zakódovanou sílu, charisma i energii, abychom si svůj osud mohli vytvářet a ne jen trpně přijímat.

Pomocí numerologického rozboru poznáte své předpoklady, silné i slabé stránky Vaší osobnosti a dostanete všechny důležité informace, které Vám pomohou poznat sami sebe. Budou zde vypsána nejdůležitější čísla Vašeho života, jaké energie Vám přináší a jak se to odráží ve vaší vnitřní i vnější psychice (jak se projevujete navenek a co prožíváte uvnitř osobnosti). Vše s komentářem a podrobným popisem energií čísel. Můžete zjistit, kolik toho o sobě vlastně víte a kde jsou Vaše skryté rezervy a na jakých vlastnostech byste měli začít pracovat a rozvíjet je.

Informace z rozboru Vám mohou velmi pomoci při výchově a utváření osobnosti Vašeho dítěte. Porozumíte,co se děje v jeho malé dušičce a k čemu ho případně směrovat. Jak pomoci, aby vidělo svět nezkresleným pohledem a dokázalo si v něm najít své místo.

První stránka rozboru je věnována tabulkám s výpočty, jejichž význam je následně vysvětlován dále. V rozboru jsou popsány jaké energie Vám přináší jednotlivá čísla, číslo dne, měsíce, roku, životní číslo a dále energie čísel v numerologické tabulce a jejich kombinace. Vlastnosti uváděné v rozboru máte dané do vínku při narození, ale jak jich využíváte je pouze na Vás. Každý máme svobodnou volbu a také skryté stránky osobnosti. V rozboru máte popsány své talenty a vlohy a některé se projevují v určitých životních situacích a některé pouze, když ego „dovolí“. Takže i lidé, jejichž data narození jsou stejná, mohou využívat různých svých vloh a talentů a mohou navenek působit odlišně. Poslední stránka je věnována jako přídavek z hlediska astrologického – charakteristika Vašeho znamení velice dobře popsaná z knihy Lindy Goodman.

Cena rozboru: 500 Kč

Numerologický rozbor osobnosti e-mailem – postup při objednání služby:

1. Pošlete objednávku na e-mail: naveena@seznam.cz
2. Zašlu Vám pokyny k zaplacení
3. Uhraďte platbu na uvedený účet převodem z účtu nebo složenkou
4. Vypracovaný numerologický rozbor osobnosti odešlu na vámi uvedený e-mail do pěti dnů od obdržení platby

Numerologický rozbor osobnosti čítá cca 8 – 10 stran A4 a je zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu do 5 dnů od obdržení platby.

V případě nutnosti zkrátit dobu dodání, prosím kontaktujte mě a určitě se domluvíme k oboustranné spokojenosti.