Ukažte mi, jak píšete, řeknu vám jací jste…

Ukažte mi, jak píšete, řeknu vám jací jste…

Děti se učí nejdříve mluvit a poté psát. S prvními písmenky začínají v předškolním věku a to ve formě velkých tiskacích písmen. Obvykle je učí rodiče podepisovat – vymezují si identitu, vždyť co je člověk bez jména? Podpisy malých dětí bývají velkých rozměrů a to nejen z důvodu, že se učí psát, ale zejména z důvodu, že malý človíček je většinou sebevědomý, nekomplikovaný a spontánní a má se rád. Ve škole jeho grafické vzdělávání pokračuje výukou písma dle školské normy – předlohy. Učí se tvarům písmen, správnému držení psacího náčiní a po osvojení základních návyků a znalostí tvarů písmenek se začíná jejich písmo přizpůsobovat celkovému obrazu psychiky. Grafologie si jako exaktní věda, po úspěšném proniknutí do personálních oddělení firem, hledá cestu i do základních škol. Některé pedagogické fakulty ji nabízejí jako nepovinný seminář.

Ne krasopis, ale čitelnost…
V písmu se zrcadlí psychika dítěte a proto by se měli rodiče i pedagogové namísto lamentací nad neúhledným písmem, snažit přečíst, co jim dítě svým rukopisem nevědomky vzkazuje. Jediným důležitým kritériem je čitelnost, pokud dítě tuto podmínku splňuje, mělo by okolí určité odchylky od předepsaného „krasopisu“ tolerovat. Dítě za svůj rukopis nemůže a nedokáže ho bez adekvátního úsilí ani výrazně změnit. Tužku nevede ruka, ale mozek. „Nepiš takové blechy!“ rozčilují se rodiče i pedagogové a paradoxně tlak na dítě může způsobit psaní ještě menších písmen, dítě znejistí. Grafologové dokonce varují před příliš úhledným a dlouhodobě neměnným dětským rukopisem, takové dítě potlačuje své city a plní do důsledků přání rodičů a učitele na úkor své přirozenosti. Takovým písmem se ve velké míře vyznačují například mentální anorektičky.

Velká písmena – dobré sebevědomí…
Co konkrétně můžeme zjistit z písma dítěte? V písmu se odráží temperament dítěte, zda jde o extroverta či introverta, bázlivé dítě se sklony k rezignaci či optimistu s dobrým sebevědomím. Dle velikosti písma se usuzuje míra aktuálního sebehodnocení. Velká písmena psaná přiměřeným tlakem svědčí o optimismu a zdravém (někdy nadměrném) sebevědomí. Naopak pokud píše dítě ve srovnání se svými vrstevníky zmenšeným písmem, nevěří si, podceňuje se a nejspíš si připadá bezvýznamné. Pokud je za písmo ještě pokáráno, bude si věřit ještě méně a písmo se může ještě zmenšit. Hodně prozradí i sklon písmen, pokud jsou výrazně nakloněna doprava, dítě je citlivější, závislejší na okolí a extrovertnější. Pokud je sklon kolmý (stojatý), svědčí to o přemýšlivosti a uzavřenosti a sklon výrazně doleva vyznačuje nedůvěřivost nebo svéhlavost, kdy se dítě často staví do opozice. Písmo dětí se velmi mění v závislosti na dospívání a patrné odlišnosti mohou být i na začátku školního roku a na konci, kdy bývá patrna únava a vytrácí se leckdy počáteční optimismus.

Jak na to být grafologem…
Klasický grafologický rozbor se zaměřením na zjištění osobnosti pisatele se vyhotovuje od 15ti až 16ti let, kdy je dítě vyzrálejší a jisté osobnostní rysy se již vtisknou do písma. Klasické studium grafologie představuje minimálně dva roky učení, kde je zahrnuta i klasická psychologie osobnosti. Adept – grafolog se učí nejen rozpoznávat grafologické znaky v textu, ale i odborné termíny, jež následně používá při vypracovávání rozborů. Je to studium náročné a rozhodně samotné nestačí k okamžitému a neomylnému zpracovávání osobních a profesních grafologických rozborů. Je zde třeba mnoho zkušeností a zájem absolventa neustále se učit a vzdělávat. Jen praxí získává potřebné zkušenosti a „jemnocit“ pro posuzování druhých. Já jsem absolvovala dvouleté studium grafologie v roce 2001 u Grafologické konzultační společnosti a grafologii se věnuji již téměř 8 let a zaznamenávám velký zájem o tuto vědu, avšak pro náročnost studia a někdy mylné představy o učivu, prvotní nadšení často opadne.

Podepište se mi, prosím…
Grafologie je úžasná ve své možnosti porozumět sama sobě, svým nejbližším, svému okolí. Vždyť už jen podpis dokáže prozradit, zda jednání s oním dotyčným bude obtížné či nikoliv, zda je člověk uzavřený nebo bojovně naladěný vůči svému okolí. Z podpisu se dočítáme, jak se člověk chce jevit svému okolí, jaké jednání preferuje, z textu jaký je pisatel ve skutečnosti. Rázně useknuté poslední písmeno podpisu svědčí o nekomunikativnosti, závěrečný tah ostře trčící k levému okraji dokonce o agresivitě, zjednodušený podpis o skromnosti, podtržený o vysokém sebezdůrazňování, přeškrtnutým podpisem se vyjadřuje člověk nejistý a pokud podpis zakončuje tečkou, je opatrný až nedůvěřivý…

Grafologie trochu jinak, aneb učím se číst z písma…
Grafologie může poskytnout mnoho poznatků nejen pro profesionální používání, ale i pro osobní rozvoj, poznání a zlepšení komunikace mezi lidmi. V současné době existuje mnoho metod, jak rozvíjet svou osobnost, abychom však na sobě mohli začít „pracovat“, musíme nejprve dobře poznat sami sebe. Jednou z metod, jak nahlédnout do svého nitra, nitra osobnosti, do zákoutí duše, je i pomocná metoda – grafologie.

Přeji Vám, všem čtenářům Heroldu, ať se příští rok 2009 díváte na svět očima lásky a smíření, ať jste milováni a přijímáni takoví, jací jste a ve Vašich světech nechť je všechno v naprostém pořádku.

Naveena
holešovská kartářka