Rok 2014 – jaký bude?

Rok 2014 – jaký bude?

Jedním slovem řečeno problematický, ale také záhadný, pro mnohé nevyzpytatelný a značně změnový. Čeká nás rok velmi náročný na řešení jak osobních událostí, tak vnitrostátních i celosvětových.

Z numerologického hlediska máme po sečtení všech cifer roku 2014 rok sedmičkový. Z karmalogie je 7 rokem malé karmy ovšem umocněná karmou nejtěžší dvojkou a nulou v primárním postavení roku.

Energie budou velmi složité a často pro nás nepochopitelné, v našem velmi úzkém časovém horizontu jednoho života.

V politickém životě budou rozkryty další události týkající se korupčních, ale i sexuálních afér. Lidé se začnou bouřit, budou tlaky udělat něco se zákonodárstvím, proběhne mnoho debat na toto téma.

V oblasti financí zažijeme mnoho změn, které se budou dotýkat hospodaření jak jednotlivců, tak organizací i států. Finančnictví bude muset projít velkou transformací, mnoho organizací si bude nuceno udělat pořádek v hospodaření, měna bude nestabilní a v této době bude nerozumné pro jednotlivce se zadlužovat. Dluhy z minulých let se potáhnou, dopady u mnohých budou fatální a lidé budou muset velmi zapřáhnout mozek a přemýšlení, aby zjistili, jak z těchto situací vyváznout.

Na druhé straně se velmi začne posilovat víra lidí. Je jedno na co nebo v koho budou věřit, lidé ji budou potřebovat jako posilu a motivaci. Mnoho lidí se začne zajímat o ezoteriku, najdou si svůj směr a mohou se objevit i zajímaví vůdci, osobnosti, které budou mít názorově co nabídnout ostatním a budou je schopny vést.

Tvořivost nabude na významu. Podpora tvorby v různých oblastech, skladatelé nebo spisovatelé mohou dojít velmi rychle ocenění. Móda, umělecká tvořivost budou velmi plodné obory.

Součástí transformace bude i osamostatnění mnoha lidí v kariéře, budou si ji budovat jinak, sami a budou se muset spoléhat více na sebe než na druhé.

Bude potřeba více pečovat o své zdraví, pečlivě doléčovat choroby a dbát na prevenci. Velmi zkoušena u mnoha lidí bude psychika a může vzrůst velkou měrou množství psychických onemocnění, psychosomatických problémů a projevů. Zachování si, jak zdravého těla, tak zdravé mysli, bude nutností.

Mnozí najdou svou cestu v poslání pomáhat druhým a s tím i nečekané uspokojení svých, do té doby skrytých, potřeb. Ovšem pozor na přílišné rozdávání se druhým, přílišné vnucování péče a starostlivosti. Může dojít i k vyčerpání, pokud člověk nejprve nezaměří svou pozornost na sebe a své potíže sám nezvládne. Jinými slovy opatrně na lidi, kteří okamžitě budou znát, jaký máte problém a jak ho máte řešit a přitom nemají sami dořešeno a plácají se v potížích! Obklopujte se lidmi, kteří vám vyhovují a na které se můžete spolehnout. Snažte se myslet pozitivně, žijte v souladu a při štědrovečerní večeři se pomodlete, vzpomeňte lidí, kteří nemají to co vy, a poděkujte za vše, co máte.

Nezapomeňte, že každý den je dnem, kdy si tvoříte svou budoucnost. Tvořte s láskou, pokorou, ohleduplností a laskavostí k sobě a ke všem ostatním, blízkým i vzdáleným, každičký den po celý rok 2014.

Požehnané vánoce a celý nový rok 2014 všem čtenářům Heroldu ze srdce, s úctou, láskou a pokorou přeje
Naveena – Gabriela Holčáková
holešovská kartářka