Rok 2013 – jaký bude?

Rok 2013 – jaký bude?

Předpověď pro rok 2013 aneb jaké energie nás budou ovlivňovat

Dle numerologického hlediska je rok 2013 rokem ovlivněným energií čísla 6

(součet čísel v roce 2+0+1+3= 6).

Tato energie čísla 6 přeje harmonickým vztahům, rodinnému souznění, lásce, navazování přátelství a klidnému řešení nesvárů mezi nejbližšími. Je to číslo Venuše, tudíž zamilování, lásky a vztahové přitažlivosti. Zároveň vyjadřuje pozitivitu ve vztahu k umění, tvořivosti a kreativitě, probouzí múzy a inspiraci umělců. Z toho vyplývá, že tento nastávající rok bude přát rodinným vztahům, bude možné urovnat konflikty a potíže v rodinných systémech, urovnat poměry a smířit znesvářené rodinné příslušníky. Je možné dospět k harmonii ve vztazích tam, kde bude snaha a ochota. Budou vznikat velkolepé lásky, zamilování může zatemňovat mysl a mnoho lidí si uvědomí, že lásku potřebují ve svém životě více než v minulosti, a pokud ji budou vyzařovat, přitáhnou si do svého okolí stejnou láskyplnou energii a budou mít velmi reálnou možnost potkat svého „partnera duše“.

Tato vibrace čísla 6 také podporuje odhodlání a úsilí v činnostech započatých dříve, jejím aspektem je také tvrdohlavost a cílevědomost a proto se bude dařit lidem, kteří mají vytyčený cíl a jdou si za ním. Vynaložená energie se jim vrátí v podobě úspěchů a hmotného prospěchu. Finanční situace se zlepší těm, kteří budou umět přiložit „ruku k dílu“ a nasměrovat svou energii k dosažení kýženého výsledku. Nebude zde stačit pouhé snění o zlatých zámcích a mluvení o tom, jak by bylo dobré, kdyby bylo lépe… Úsilí a činy budou dobře odměněny a to zejména po hmotné stránce.

Na politické scéně je třeba očekávat další aféry a rozkrývání podvodů. Zvyšování nezaměstnanosti bude pokračovat a nejvíce omezení a potíží čeká zdravotnictví. Ve světě bude nabývat na složitosti a tvrdosti finanční krize a konflikty nebudou vzácností a to bohužel ani ty válečné.

Příroda se bude bouřit a dá nám pocítit, kdo je zde pánem a kdo bude určovat hranice… Vědci očekávají možnosti vzniku silných magnetických bouří vlivem silného vrcholu sluneční aktivity a to může vyvolat ničivý proud silné intenzity, který by mohl vyřadit z provozu rozvodné sítě, telekomunikace a další. Vzhledem k důležitosti dodávky elektrické energie by toto znamenalo katastrofy, byly by postiženy rozvody pitné vody, topení, odpadů, doprava, komunikace a další. A zde i cítím potřebu uvést na pravou míru „zaručené informace“ kolující po e-mailech a předávající se ústně a to o třídenní tmě, která má nastat 21. 12. 2012. Tyto poplašné zprávy se ke mně také dostaly, spolu s nabádáním k tvoření zásob všeho možného a taktéž rady, jak je třeba zatemnit okna silnými závěsy a nevyhlížet ven, jelikož v tu dobu budou padat meteority a hrozí oslepnutí, bude padat jedovatý prach a lidé budou ze všeho šílet a spousta z nich se zblázní… Tak trochu jsem zapátrala po informacích, kde má tato katastrofická vize své kořeny a hle nedostala jsem se až ke studiu proroctví Mayů, ale k roku 1859 do USA, kdy vlivem silné sluneční aktivity nastala solární bouře, vyvolala zkraty na drátech telegrafů a došlo k ničivým požárům… Vědci vysledovali, že další silné sluneční aktivity se očekávají kolem roku 2012 nebo 2013 a pochopitelně, nyní jsme více závislí na rozvodných sítích a elektřině než dříve, a proto by následky mohly býti ničivější a mít i rozměry přírodní katastrofy… Odtud pramení tyto katastrofické předpovědi téměř konce světa, ale v konec světa nevěřím a i pokud by nastaly potíže výše uvedené, věřím, že lidé se semknou, budou si pomáhat a vzájemným pochopením situace a porozuměním se dostanou z problémů. Věřím v lidstvo, věřím v dobro a božství v každém z nás i když každý máme svou cestu a své poznání, které zde na tomto světě máme učinit.

S Láskou, Úctou a Pokorou

Naveena
holešovská kartářka – věštkyně