Rok 2012 – jaký bude?

Rok 2012 – jaký bude?

Nastávající rok bude plný změn a zvratů, tam, kde panuje stagnace a strnulost, zavane vítr změn a bude záležet jen na člověku, jak toho využije. Vesměs změny nadcházející jsou v duchu pozitivním a přinesou kladné výsledky, ať je budeme vnímat ze své pozice jakkoliv. Vztahy budou nadále procházet zkouškami, zda jsou ty pravé a naplněné, mnohé budou zanikat a vznikat nové, na vyšších vibracích. Máme mnoho na duši, s čím se potřebujeme svěřit a hledáme spřízněné bytosti na stejné frekvenci, kteří nám porozumí.

V oblasti zdraví si mnohdy nevystačíme sami a nový rok je ve znamení spolupráce. Budeme hledat dobré lékaře nebo léčitele, nespokojíme se jen tak s někým, začínáme chápat i velice dobře prevenci a termín „léčím se dříve, než nemoc propukne“. Velký pokrok v pochopení nutnosti „duchovní práce na sobě“ a tím i nečekaná „zázračná“ uzdravení fatálních nemocí u lidí, kteří pochopí a přijmou nové vnímání sebe sama.

V oblasti financí v první části roku hrozí ztráty a nakupení problémů z minulých let, potíže dosahují vrcholu a hlásí se o vyřešení. Mnohé exekuce, nutnost uskromnit se, šetřit. Toto se týká finančních potíží, které vznikly v letech minulých. Nový rok naopak přeje materiálnímu vzrůstu a celkově štěstí v oblasti financí, bude možnost dobrých investic, ovšem pouze těm, kdož se nebojí zariskovat a tomu, kdo bude mít odvahu pustit se do „dobrodružství“ na poli podnikání. Přílišné opatrnosti rok 2012 přát nebude, opatrnost bude přecházet ve strnulost a zde zisky nelze očekávat.

Nahlédneme nyní trochu přesněji do jednotlivých předpovědí dle našich slunečních znamení:

Znamení Beran v roce 2012
Láska a vztahy prochází zkouškami, chyby z minulosti potrápí, ale je třeba je vyřešit, možnost nových vztahů pro nezadané, ovšem s někým, koho již znáte z minulosti. Potřeba zvýšené péče o sebe, hlásit se budou chronické problémy, při nepřehlížení příznaků a konzultaci s odborníkem velmi dobré výsledky a upevnění zdraví! Finance potrápí zejména na začátku roku, poté možnost zlepšení, nové smlouvy uzavírané s důvěrou.
Pro duchovně hledající:
Mějte důvěru v život a události, které vás potkají. Vaše duše ví a nenechá vás ustrnout, lekce v životě mají hlubší podtext a vy máte žít s totálním nasazením.

Znamení Býk v roce 2012
Ve vztahové oblasti je třeba se zaměřit na budování stávajících vztahů, pečovat o partnerství a nutnost uvědomit si, že „bez práce nejsou koláče“ ani v lásce a vztazích, důležité zejména pro muže. Dobré ukotvení rodinných systémů. V oblasti zdraví důležitá prevence, vhodné užívání bylinek, celková spokojenost a v případě náhlé zdravotní poruchy velmi dobrá schopnost regenerace. Oblast práce a financí – změny, ovšem nijak překvapující, přijdou ty, které jsou již delší dobu očekávány. Neztrácet hlavu, nervozita může vrcholit a pozor na psychosomatické potíže spojené s touto oblastí.
Pro duchovně hledající:
Nestavte se do role „outsidera“ i pro vás jsou dveře pootevřené, jen je třeba do nich strčit… sdílejte své poznatky, zkušenosti a vědomosti s druhými, to bude pro vás ohromným zdrojem síly a energie.

Znamení Blíženci v roce 2012
Láska prochází velkou zkouškou, nevyhovující a přežívající vztahy se rozpadnou, nové budou vznikat s důvěrou a mohou být velmi plodné ihned z počátku! Celková únava z řešení vztahových problémů a mnozí si dají „oddych“, aby načerpali síly a chvíli se věnovali pouze sobě. Zdraví je stabilní, zájem o prevenci a nové možnosti jak načerpat energii. Zájem o alternativní způsoby léčení, poznání vhodné metody pro sebe sama. Finance bez výraznějších pohrom, na blízku pomocná osoba. Smlouvy, úřední dokumenty se budou řešit v druhé polovině roku. Nervozita, která může ovládnout je neopodstatněná.
Pro duchovně hledající:
Odpoutejte se od starých přežívajících vzorců chování a jednání, které vám již neslouží, dochází k dospělosti ve vašem duchovním vývoji. Mnohá setkání a události mají přímou souvislost s vašimi minulými životy.

Znamení Rak v roce 2012
Tento rok přeje spíše rozvíjení přátelských vztahů, důležitá důvěra ve stávajících vztazích, nutno ji budovat a nezradit, následky by mohly být fatální. Nevyzpytatelnost partnera (-ky), uvědomění si, že druhého neznáme tak, jak si myslíme. Nakupené zdravotní problémky mohou vyvrcholit a hlásit se o slovo ve formě nemoci, úbytek energie a pocity, že „mě zdraví zradilo“. Velmi účinná pomoc v této oblasti – změna myšlení a neuzavírání se do sebe, nežehrání na nemoc. Pozitivní pohled, vděčnost a pokora přispějí k uzdravení. Větší obezřetnost při vynakládání financí, rozhodování v pracovních oblastech, v druhé polovině roku zisky a možnost velmi dobré práce nebo podnikání!
Pro duchovně hledající:
Dokončujete skládanku puzzle, poslední dílek zapadá do sebe a vy konečně můžete přehlédnout celý obraz, máte nadhled… víte, že někdy je třeba splývat s proudem a neplavat proti… mějte trpělivost a vesmír vám umožní projevit svou nesmírnou tvořivost.

Znamení Lev v roce 2012
V lásce a vztazích hlavní slovo přebírají Lvi-muži. Pokud je ve vztahu muž – Lev, na něm bude záležet další vývoj. Možnost nových spokojených vztahů pro nezadané. Ve stávajících vztazích stabilita a celková průměrná spokojenost, ke konci roku citové ochlazení a potřeba opečovávání vztahů. Zdraví pevné, převládá důvěra v sebe, že vše zvládnu. Vztahy ovlivňují i tuto oblast, pokud je partnerství uspokojivé, je uspokojivý i zdravotní stav, pokud ne, zdraví se zhoršuje. V případě zdravotních potíží, nutnost vyhledat velmi záhy pomoc a tyto nepřecházet. Starosti v oblasti financí budou díky dobrému nápadu překlenuty, ovšem jakási nervozita ohledně hmotného zabezpečení, doprovází po celý rok. Ochranná ruka nad financemi všech Lvů a Lvic!
Pro duchovně hledající:
Nebojte se dobrodružství, přinese vám novou cestu, nový směr, nebojte se pustit do neznámého, pokud cítíte, že tohle je to ono, co jste vždy chtěli… pěstujte v sobě vnímavost a citlivost, rozvíjejte empatii… tento rok přinese nové vhledy a uvědomění, čemu se chcete na své cestě věnovat.

Znamení Panna v roce 2012
V citových oblastech překonáte minulostní trápení, které máte v sobě, nové začátky ve stávajících vztazích, možnost početí potomka nebo nalezení ztracené důvěry. Ženy – Panny budou mít velký vliv na vývoj vztahů. Zdraví stabilní, vhodná prevence a opečování srdíčka, krevního oběhu. Čeká vás vyšetření u lékaře a bude mít charakter spíše preventivní, důvěra mezi lékařem a vámi. Nehrozí úrazy ani vážné nemoci. Oblast financí je příznivá, zejména v první polovině roku, později větší výdaje a je třeba mít je pod větší kontrolou. Pozor na loterie a výherní hry, sázky – možnost potíží!
Pro duchovně hledající:
Stres z přílišných aktivit vystřídá pochopení, že všechny překážky si stavíme do cesty sami… rozlet a poznání nových možností pro duchovní dozrávání, máte před sebou všechny možnosti, co si dokážete představit anebo žádnou v opačném případě… používejte metodu „objednávání si z vesmíru“ a velmi vhodná je cesta meditace.

Znamení Váhy v roce 2012
V oblasti lásky a partnerství nedělejte unáhlená rozhodnutí zejména unáhlené vstupy do manželství, následovalo by brzké rozčarování. Přichází nové lásky pro nezadané, ale i pro zadané… uvolnění ze strnulosti nevyhovujících vztahů a tvoření vztahů nových, velká citová dramata, výšiny a pády, snadná zamilovatelnost. Kdo řeší potíže se zdravím vzniklé v minulosti, má šanci na uzdravení, je třeba změnit postupy a léčbu, potřeba poradit se s odborníkem, nové možnosti vyléčení ovšem za cenu píle a úsilí. Náchylnost ke kloubním potížím a potřeba opečovávat pohybový aparát (masáže, cvičení, dobrá obuv). Drobné ztráty a úbytek financí, větší počítání… nové smlouvy nebo změny stávajících smluv v zaměstnání, neztrácejte sebedůvěru a víru v sebe. Potřeba opatrnosti při uzavírání půjček, hypoték, úvěrů!
Pro duchovně hledající:
Dospíváte si k svým vlastním názorům založeným na vnímání sebe, nepotřebujete přebírat cizí vhledy… uvolněte svou mysl ze sevření úporného přemýšlení a dovolte si občasné „bláznovství“ – toto je cesta k uzdravování vaší duše… máte schopnosti léčitelské a je vhodné je rozvíjet, zejména jako terapeut, masér, léčení přenosem energie.

Znamení Štír v roce 2012
V partnerství vyvstane potřeba velkého rozhodnutí, budete stát na rozcestí a vybírat si, kterou z cest půjdete. Ti, kteří jsou si souzeni, překlenou všechny nesnáze a zůstanou nadále partnery. Ti, kteří si nejsou souzeni, pocítí záhy na počátku roku zklamání z partnera (-ky) a budou řešit rozchod. V této fázi se nespoléhejte na dalšího partnera, milence, že vám usnadní rozhodnutí. To musíte učinit sami. Zdraví je třeba upevňovat a mohou se vyskytnout potíže, které budou mít charakter chronických onemocnění. Posilujte imunitu, dráhu plic a vše v oblasti hlavy. Lázeňská péče či docházení na rehabilitační cvičení nebudou tento rok výjimkou. Finance jsou průměrné, je zde možnost přivýdělku, pozor na podvodné jednání při uzavírání smluv, pozor na drobné finanční ztráty při nákupech, na cestách…
Pro duchovně hledající:
Poznáváte, že harmonie kolem vás je, pokud ji umíte nastolit a udržet v sobě. Velká pravděpodobnost setkání se svým partnerem duše! Vytvářejte přátelství ve svém okolí, navazujte přátelské vztahy, reagujte na nepříjemné vystupování druhých přátelským porozuměním…

Znamení Střelec v roce 2012
Ve vztazích je možnost dospět k rovnováze, rozhodnutí o uzavření sňatku jako zakotvení po dlouhé cestě. Rekapitulace a možnost rozchodu nebo upevnění vztahu. Prolínání oblasti práce, podnikání do partnerství v kladném pojetí. Možnost společné práce nebo podnikání, které přinese úspěch. Zkoušky v podobě náhodných milenek, milenců – pokušitelů. Chronické potíže z minulosti se hlásí o slovo, vhodná bylinná léčba a alternativní pomoc. Ve druhé polovině roku výrazné zlepšení zdravotního stavu. Finance na počátku roku donutí přemýšlet, co dál. Příležitostná práce, brigáda přinese pozitivní změnu, v polovině roku zlepšení hmotného zabezpečení a ustoupení obav z budoucnosti.
Pro duchovně hledající:
Utřiďte si směr svého vývoje, nelze zabývat se mnoha směry najednou, uvolňujte mysl meditací, jógou. Pěstujte svou sebedůvěru a posilujte sebevědomí, pak vás nezraní klam a přetvářka druhých. Reagujte láskou a ochraňujte svou důvěru v plynutí žití a bytí.

Znamení Kozoroh v roce 2012
V oblasti lásky a vztahů pro nezadané jsou zde nové možnosti, nové lásky a příležitosti a bude z čeho vybírat, pozor na nevázanost a povrchnost. Stávající vztahy jsou upevněny ovšem za cenu konfrontací a výrazné komunikace. Při neschopnosti komunikovat mezi sebou přecházejí do fáze rozkladu až rozpadu. Nevyhovující vztahy se rozpadnou ke konci roku po dlouhé agónii. Následovat bude úleva. Zejména muži – Kozorozi, máte možnost pozitivně ovlivnit partnerství! Ve zdraví překvapí určité potíže a je vhodné vyhledat příčinu a podívat se na ně jinak než pouze skrze klasickou medicínu. Lékařské zprávy jsou reálné a možnost menšího operačního zákroku. Opatrnost je nasnadě, ke konci roku možnost úrazu. Finanční situaci je třeba brát vážně, obzvláště pokud se množí neřešené problémy. Hrozba exekuce, možnost odebrání věcí nebo vrácení z důvodů neschopnosti splácet. V těchto případech potřeba poradit se s odborníkem. V polovině roku nové možnosti práce, podnikání, velmi dobré nápady zrozené pod šťastnou hvězdou je třeba rozvíjet, ale nebýt netrpělivý.
Pro duchovně hledající:
Nebojte se vykročit novým směrem, staré, co nemá pevné základy se bortí a po bouřce se vyjasní a vyčistí vzduch… čeká vás malá duchovní tsunami a po ní poznání, že není kam spěchat a nové se rodí ve vašem nitru, ne kolem vás.

Znamení Vodnář v roce 2012
Změny v rodinných vztazích svých nejbližších. Pro nezadané čekání na lásku se prodlužuje, mějte trpělivost, spřízněná duše je pro vás připravena, ale ještě není vhodný čas… Lpění a přetrvávání v nevyhovujících vztazích a neschopnost opustit. Trápení se tímto, braní ohledů na lidi kolem sebe a ne na své touhy a přání. V trvalých partnerstvích menší bouřky a starosti o nejbližší. Po bouřce se vždy vyčasí! Zdraví je stabilní, na počátku roku nervové vypětí a nervozita, pozor na psychosomatické onemocnění. Spolupráce s lékařkou přinese kladné výsledky. Během roku mohou přijít potíže se splácením dluhů, potřeba přehodnotit a případně změnit podmínky. Pozor na nevhodnou hypotéku na dům, byt nebo stavbu. Ke konci roku zklidnění a také možnost získat nebo změnit práci, podnikání.
Pro duchovně hledající:
Nepotlačujte emoce v sobě, naučte se nějakou metodu k jejich uvolňování (relaxace, cvičení, plavání, malování)… čeká vás rozlišení břemen, která si nesete s sebou – zda jsou opravdu tyto starosti a zátěže vaše nebo druhých! Nastává úleva a návrat k sobě, ke své duši, objevování vnitřního dítěte a nevinnosti…

Znamení Ryby v roce 2012
Pocity strnulosti mohou provázet vztahy, které jsou nevyhovující a potřeba změny se hlásí s čím dál větší intenzitou. Pokud vnímáte nespokojenost, je třeba se zamyslet a neprodlužovat trápení obou. V partnerství, kde je vztah osudový, budete naopak pociťovat velký příliv energie a upevňování vztahu. Posílení lásky a snadné zdolávání ostatních starostí. Tendence řešit vztahy nejbližších, obzvláště rodiče dětí, pozor na vměšování! Zdraví pevné, drobné potíže v oblasti krku, hlasivek, náchylnost k nachlazení na počátku roku. V případě onemocnění křečových žil je vhodný tento rok operační zákrok. Vhodná akupresura, akupunktura v kombinaci s bylinnou léčbou v případě chronických potíží. V oblasti pracovní jsou zde změny, nové možnosti uplatnění, možnost nové brigády nebo přivýdělku. Finance se zlepšují a jsou dobré vyhlídky. Projekty a práce v minulosti přináší finanční zisk a úspěch.
Pro duchovně hledající:
Vnímejte své andělské vedení, komunikujte se svým andělem strážným a neodvracejte se od jeho rad… mějte odvahu vykvést a vynést na světlo svá poznání, nebojte se vyčlenění a stůjte si za svými vizemi a plány, máte požehnání vesmíru.

Přeji Vám požehnané Vánoční svátky a nový rok plný Lásky, Úcty a harmonického soužití se sebou i druhými

Naveena
holešovská kartářka