Příběhy z praxe kartářky aneb paní Hanka a její „zamrzlý“ manžel

Příběhy z praxe kartářky aneb paní Hanka a její „zamrzlý“ manžel

Venku prší, je zataženo a počasí jakoby předurčovalo náladu dnešního pošmourného dne.

Do poradny přichází paní středního věku, vyzařující na jednu stranu praktičnost, při bližším pohledu ovšem unavenost ze stálého napětí. Je upravená, ovšem pobledlá s kruhy pod očima. „Copak Vás ke mně přivádí?“ ptám se rutinně i když se mi na první pohled rozkrývá její příběh, příběh nespokojenosti v životě, osamělosti i přes existenci manžela a nutnosti být vždy připravena vše řešit samostatně a bez pomoci druhých…

Paní – budeme jí říkat Hanka – dosedne do křesla, nadechne se a jakoby z ní na chvíli spadla tíha všedních dnů, povolí napětí v obličeji, v očích se zalesknou slzy uvolnění a začne pomaličku povídat….je opatrná, občas se nevědomky rozhlíží, zda ji nikdo jiný neslyší a když získá pocit určitého bezpečí, zadává „objednávku“ na svou konzultaci : „Podívejte se mi do karet na můj další život, čeká mě něco hezkého, zvládnu dál vše tak, jak mám?“ říká nesměle, popíjí šálek voňavého čaje a zvědavě nakukuje do karet rozložených na stolku mezi námi…

„Milá paní Hanko, máte v kartách zvraty v životě, hodně jste si vytrpěla a i přes Vaše sdělení, že máte manžela, ho zde nevidím jako Vaší oporu a pomoc, spíše se odklání od Vás přesněji řečeno od problémů, které jsou ale i jeho a měl by je řešit s Vámi… „

Paní Hanka přitakává, svého muže měla ráda, zamilovala se, vdala se za hodného, tichého muže, s kterým byl vztah v pořádku, ovšem dokud nepřišly první potíže a potřeba mužské energie rozhodování a pomoci. První dítě a život s ním zvládala paní Hanka organizovat a vše zařizovat bez manželovy aktivní pomoci, když přišlo druhé dítě, nastal velký zvrat. Děťátko bylo postižené, tělesně i mentálně a potřeba být matkou na min 200% se stupňovala. Manžel paní Hanky se začal cítit „odstrčený“ a jak to tak bývá u nevyzrálých mužských jedinců, místo, aby zapojil svou mužskou energii do rozhodování, organizování péče o děti a do opory a pomoci manželce, našel si přítelkyni. Shodou okolností to byla bývalá kamarádka paní Hanky. Nezáviděníhodná situace paní Hanky a zastřená vidina budoucnosti přivedla paní Hanku až ke kartářce a to po vyčerpání možností poradny manželské, kam chodila s manželem čtvrt roku. Nutno dodat, že její líčení přístupu a obsahu terapie v poradně vedené zkušeným psychologem, mě chvílemi nadzvedávalo ze židle a chvílemi jsem jen potichu žasla nad moderními metodami – pravděpodobně svévolně upravenými panem psychologem – a přemýšlela, zda nebyl pan psycholog pod vlivem, či si před konzultací nezašlukoval…

Karty evidentně ukázaly nevyzrálost manžela paní Hanky, její muž „zamrzl“ kdesi v pubertě a nedozrál v muže, neuměl používat svou mužskou energii, svou rozhodovací schopnost, svůj mužský náhled na situaci a také svou mužskou podporu a pomoc své ženě. Takže se zachoval jako nevyzrálá osobnost a když přišly potíže, řešil je útěkem k milence, která ho přeci velmi chápala a kde mohl hrát roli ochránce slabé ženy, aniž kdy vnímal a pocítil obsah této role.

„Svého muže nezměníte. Váš vztah si představte jako kruh a rozpulte na dvě poloviny, jedna je Vaše a druhá Vašeho manžela. Vy nemůžete zasahovat do jeho poloviny vztahu, vzdejte se myšlenky a přání, že se vrátíte zpět do minulosti a vrátíte kvality vašeho vztahu, jaké bývaly na začátku. Vy máte pouze možnost „uklidit“ si ve své polovině, vyčistit emoce, pocity, svědomí.“ Pomalu, za velmi dobrého vnímání a také mnoha slz paní Hanky, jsme procházely její možnosti a dispozice, čistily emoce a pocity a „uklízely“ její nitro. Pomalu nacházela svou vnitřní sílu a své Já.

Karty ukázaly paní Hance budoucnost, ukázaly jí všechny možnosti, které bude mít k dispozici a které bude moci využít k tomu, aby žila šťastně a uměla si tvořit svou světlou cestu. Ukázaly jí i potřebu věnovat se sobě, svému sebevědomí a své duši. Také přijmout myšlenku, že pro vztah udělala, co bylo v jejích silách a víc udělat nemůže, že nemůže rozhodovat za druhého a pochopení, že každý máme svobodnou vůli. V neposlední řadě, že se především musí postarat sama o sebe, ukotvit se v přítomném okamžiku, setřídit si priority a také začít spřádat plány do budoucnosti, které se týkají její osoby. Karty napověděly, že po odloučení nebude dlouho sama a jakmile se vnitřně zklidní a smíří se situací, jakou jí život přinesl, přijme důsledky a bude schopna definovat, jak chce žít v budoucnosti a co si přeje, přijde jí do života muž, partner, muž s velkým M. Člověk vyzrálý, schopný uplatnit své mužské kvality jako je rozhodnost, aktivita a sebepoznání.

Paní Hanka odcházela z konzultace plna nových vjemů, s nepatrným úsměvem na tváři a v očích se jí zračilo poznání, poznání pochopení své cesty a velké naděje na nový život.

Uběhlo několik měsíců a od paní Hanky jsem dostala pohled ze zahraniční dovolené, kde byla se svými dětmi a se svým novým přítelem. Velmi mi děkovala za pomoc a sdělovala, že její život opravdu změnil směr, směr od utrpení a bolesti ke spokojenosti, lásce a tichému porozumění, že vše má svůj důvod a smysl a že aktivním nahlédnutím na problém, lze řešit i zdánlivě neřešitelné a tím přijmout do svého života i zázraky.

I vy si můžete do svého života přivolat zázraky, jen se jim musíte otevřít, věřit a žít přítomným okamžikem mnoho síly a láskyplných dnů vám všem

Naveena
holešovská kartářka