Komunální volby – stres, chtíč, nevraživost nebo cesta vize?

Komunální volby – stres, chtíč, nevraživost nebo cesta vize?

Léto utíká jako splašené a než se nadějeme, bude zde podzim a s ním i mnohými netrpělivě očekávané komunální volby, volby do zastupitelstev obcí a měst. Netrpělivě očekávané jsou zejména lidmi, kteří se rozhodli býti na kandidátkách a veřejně takto podpořit své lídry – lídry jednotlivých stran a uskupení, kteří se budou ucházet o posty nejvyšší v naší komunální politice. A samozřejmě nejvíce očekávání mají samotní lídři.

„Ve světě, kde žijeme, se stará každý sám o sebe a je málo těch, kteří pochopili své skutečné poslání a ujali se vedení ostatních do vyšších a moudřejších rovin bytí a žití. Pro lídra sebe, rodiny, firmy, společnosti je těžké postavit se ignoraci, aroganci a bezbřehé soutěživosti ostatních běžců na trati.“ „Velkorysý lídr hledal svou podstatu a dotknul se svého vnitřního nebe, pochopil smysl svého konání a vedení ostatních, poznal, že jeho úkolem je být tady pro MY, slovo JÁ zmizelo a rozvinulo se v MY.“

Toť citace z jedné velmi vydařené příručky k vizionářské iniciační cestě. Velmi trefně se dá aplikovat i na politickou scénu a popisuje vlastnosti a schopnosti, které by měl pravý lídr mít. Lídr je zde popisován jako člověk, který nejprve zvládnul sebe, své stíny, slabé stránky, zvládl ukotvit svou rodinu a nyní je připraven pomáhat společnosti a stanout v jejím čele. Ví, že se dal na cestu, kde nenajde mnoho nového, ale přichází potvrdit si, kdo už je a zároveň probudit vidění a vnímání ve společnosti cítících bytostí, v jejich vnitřním i vnějším vesmíru.

Z kvalitních lidí uděláme kvalitní vedení a ti nám budou pomáhat tvořit kvalitní životní podmínky… toť nepopiratelná skutečnost a ve své podstatě velmi jednoduchá. Budeme volit do svého vedení lidi, které známe, kteří žijí mezi námi, o jejichž kvalitách se můžeme snadno přesvědčit, stačí vidět, jak jednají, jak žijí, jaké vyznávají hodnoty. Zároveň také co popírají, v čem lžou a kde uplatňují přetvářku. Výhodou komunálních voleb je skutečnost, že nevolíme anonymní osobnosti, že volíme lidi, které známe s jejich kladnými i zápornými vlastnostmi. A ty, které neznáme, budou mít možnost se nám během předvolebních kampaní představit.

Jednou ze základních podmínek kandidatury je zcela zřejmé, nezpochybnitelné a smysluplné, aby lídr a kandidáti měli trvalé bydliště v Holešově. Základní věc, která by měla býti naprosto samozřejmá a neoddiskutovatelná… a hleďme na kandidátky v Holešově, kolikpak lídrů či kandidátů muselo narychlo změnit adresu svého trvalého pobytu ke svým příbuzným či známým, aby mohli kandidovat? Popírají hned jednu ze základních podmínek, z které samozřejmě vnímavému čtenáři vyplývá i skutečnost, že pokud človíček nebydlí zde, proč chce kandidovat do místního zastupitelstva? Pravděpodobně nebude jeho cílem spokojenost obyvatel, zlepšení podmínek jejich žití, ale cíl jiný a zde důvtipný čtenář použije svou fantazii a domyslí si…

Rivalita mezi kandidáty jednotlivých stran bohužel roste a její známky se již začaly objevovat, jak jsme si mohli povšimnout, i na jednáních zastupitelstva. Boj o možnost získat co nejlepší prostor pro své předvolební tahy, vyhrává nad slušností, zdravým rozumem a spoluprací. Pýcha předchází pád, arogance opravdu nepomůže k růstu či sjednocení, dogmatická tvrzení bez řádného zjištění skutečností nepomohou napravovat dílčí chyby a pouze občany uvádí v omyl a nevědomost.

Milý a vážený čtenáři, vnímej otevřeně, co se kolem tebe děje, vnímej energie a rozlišuj, pečuj o své dobro a dobro lidí kolem tebe. Buď otevřené mysli a važ si zdravého rozumu, slušnosti, tolerance a spolupráce.

Je mnoho těch, kteří mají vizi. Je málo těch, kteří svou vizi uskuteční. Klíč k uskutečnění je akce.

Rozloučím se s vámi slovy Thomase Mertona:
„Činy jsou dveřmi a okny bytí. Dokud nebudeme konat, nemáme způsob, jak se dozvědět, co jsme zač.„ (Myšlenky o samotě).

Proto konejme a dobře se dívejme, jak konají druzí, tak poznáme sami sebe i druhé a ve své volbě se nemůžeme splést.

Užívejte krásného léta a zvedněte hlavu, SLUNCE JE TOTIŽ NAHOŘE…

S úctou k vám všem

Naveena
holešovská kartářka