Duchové na Dušičky mezi námi?

V noci z 31. října na 1. listopadu slavili staří Keltové konec roku, svátek Samhain. Je to doba, kdy se dle dávných tradic, stírá hranice mezi světem živých a světem zemřelých. Oba světy se prolínají a mrtví navštěvují svět živých a říká se, že i živí mohou nahlédnout na onen svět.

Od starobylých Slovanů a Keltů pochází i tradice zapalování svící a ohňů v tento čas. Věřili, že oheň je očistný a také pomáhá zbloudilým duším najít svou cestu do věčnosti.

V neposlední řadě ochraňuje před zmatenými a škodolibými duchy.

S nástupem křesťanství byl Samhain nahrazen Svátkem všech svatých a Dušičkami, kdy se vzpomíná na zesnulé.

Zvyky dodržujeme dodnes, většina z nás vzpomíná s láskou a úctou na své blízké zemřelé, chodíme na hřbitovy, upravujeme květinami jejich hroby, zapalujeme svíčky, atmosféra nás nutí rozmýšlet o pomíjivosti života i o tom, že život hrobem nekončí… Květiny a svíčky vlastně symbolizují víru ve věčný život…

Na existenci duchů má každý svůj názor, někdo je vidí, někdo cítí a vnímá jejich energii a někdo zcela popírá takovouto možnost. Každý má svou pravdu. Tomu, kdo má strach a zjevení ducha by mu způsobilo trauma, tomu se toto nepřihodí. Naopak tomu, kdo je nakloněn této možnosti a má citlivost na energie kolem sebe, se může setkání s energií zemřelého přihodit. Nemusíte tuto energii přímo vidět, ale můžete ji vnímat jako závan vzduchu, průvan přesto, že jsou okna i dveře zavřené. Nebo můžete cítit dotek, pohlazení na ruce, rameni či tváři. Možností a způsobů, jak se spojit s námi živými je nespočet.

Je krásně, od rána slunečno a energie dne je svěží a čistá. V mé poradně usedá mladý muž sportovního typu se zvědavým výrazem ve tváři… budeme mu říkat Michal.

„Slyšel jsem o vašich výkladech paní kartářko a již dlouho se rozhoduji, že vás navštívím, jen stále nebylo času, až nyní…“

Poslouchám úvodní slova a pomalu si dávám dohromady „jeho objednávku“ na dnešní výklad karet. Pro mne běžná rutina, náhled do budoucnosti na základní oblasti žití, zdraví, vztahy, práce a finance. Začínám s výpočtem mladíkova vzorce duše a rozkládám první karetní tabuli, když mi začíná docházet, že v místnosti nejsme sami.

Vnímám příjemnou energii, pečující, jemnou a přitom velmi silnou. Ze své zkušenosti vím, že nás navštívil někdo z jiného světa. Cítím klid a bezpečí, které s sebou tato energie přinesla. Náhlý závan vzduchu přeruší povídání mého klienta, ohlédne se a vidí zavřené okno, trochu se zarazí, ale můj klid je pro něj známkou, že je vše v pořádku… však je u vědmy a zde se mohou dít prapodivné věci (jak mi ke konci konzultace s úsměvem sdělil).

Stále zřetelněji vnímám energii přítomné dušičky a nechávám vyplynout průběh sezení. Přichází mi od ní informace, které sděluji velmi překvapenému Michalovi. Michalův dědeček byl za života velmi silný a charismatický muž, měl velmi rád svého jediného vnuka, věnoval se mu a jeho ochrana stále trvá i po jeho skonání. Michal se po prvotním překvapení z informací, které jsem nemohla logicky vědět, rozplakal. Slzy lítosti, ale i úlevy a pochopení mu smáčely límec košile. Byly to chlapské slzy, které potřebovaly ven a přinesly úlevu.

Vědomí, že je dědečkovi dobře, že necítí bolest, odpověď na Michalovu otázku, proč odešel tak, jak odešel a také vzkaz, který byl určen pouze pro Michala – to vše vneslo do místnosti posvátný klid a mír. Vnímala jsem smíření, velké smíření s osudem, klid a pokojnou duši obou dvou – Michala i zemřelého dědečka.

Michal odcházel z konzultace u mne přímo na hřbitov na hrob svého dědečka, zapálit mu svíčku a poděkovat. Vím, že mu toho ještě chtěl hodně sdělit a již nepotřeboval mne jako prostředníka…

Nedá mi, abych se v tomto článku nezmínila i o rituálu vyvolávání duchů. Druhů těchto rituálů je mnoho a nejčastěji si lidé představí skupinku sedící v kruhu, držící se za ruce a pronášející něco jako „duchu zjev se nám nebo dej znamení, pokud jsi mezi námi“.

Účastníci vám budou povídat, že po tomto rituálu se jim přihodilo něco špatného případně úraz. Rozhodně nedoporučuji takovéto zkoušení a hraní si se světem duší. Nedoporučuji sahat za hranice našeho světa a už vůbec ne ze zvědavosti či pro zábavu.

Za mými klienty chodí se vzkazy jejich zemřelí nejbližší, ovšem pouze tehdy, pokud to má být, pokud je to třeba a pokud je na to vhodná doba.

Pro klienty, kteří přijdou s tímto druhem „objednávky“, mohu udělat pouze to, že se zeptám, zda je vhodný čas a zda je tato možnost. Někdy je a někdy není. Taktéž obsah sdělení je někdy jiný, než klient očekává a proto zdůrazňuji vždy pokoru a úctu, s kterou musíme k tomuto přistupovat a to ve jménu světla, síly a lásky…

2. listopad, kdy oslavujeme Dušičky, se blíží. Svět živých a svět duší se přibližují stále více, až se protnou a na pár dní splynou. Tento čas je vhodný na rozjímání, meditace, zklidnění a zpomalení v každodenním běhu životem. Vzdejte úctu zemřelým, zavzpomínejte s láskou na své nejbližší, kteří již nejsou mezi námi a pokud vnímáte potřebu odpuštění, učiňte to s láskou, úctou a pokorou.

 

Přeji vám klidné, požehnané a láskyplné podzimní dny

Gabriela Holčáková – Naveena

holešovská kartářka